จัดเก็บภาษีคาสิโนให้หนัก


การออกกฎให้การแทงแต่ละครั้งไม่ให้เกินวงเงินที่บ่อนตั้งไว้ เพื่อทำให้ผู้เล่นหมดตัวช้าลง นอกจากนี้รัฐบาลควรจัดตั้งกองทุนที่มีรายได้มาจากภาษีของสถานคาสิโนหรือบาคาร่าออนไลน์ เพื่อช่วยบำบัดผู้เสพติดการพนัน ใช้ในการส่งเสริมการกีฬา และช่วยส่งเสริมการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาสและคนชรา นอกจากนี้การที่จะทำสถานคาสิโนให้เป็นสิ่งที่ถูกกฎหมาย ไม่ได้ทำให้บ่อนการพนันที่ผิดกฎหมายหมดไปแต่อย่างใด

ในต่างประเทศยังคงมีบ่อนการพนันขนาดเล็ก และยังคงมีความพยายามของบรรดามากลุ่มผู้มีอิทธิพลที่จะเข้าไปแสวงหาผลประโยชน์จากสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมายเหล่านั้น โดยภาพรวมแล้วมาผู้มีอิทธิพลส่วนใหญ่ที่เข้าไปมีบทบาทในบ่อนการพนันที่ถูกกฎหมายนั้น ไม่ได้มีเฉพาะมาผู้มีอิทธิพลเท่านั้น แต่ยังคงมีตำรวจที่รับเงินใต้โต๊ะเข้ามาเกี่ยวข้อง นั้นคือผู้อิทธิพลส่วนใหญ่และตำรวจที่คอรัปชั่นจะถูกขจัดออกไปจากวงการการพนันได้ เช่นเดียวกับการเปิดสถานคาสิโนขนาดใหญ่ในต่างประเทศที่ถึงแม้ว่าจะสามารถขจัดบ่อนเถื่อนได้หมด แต่ยังเหลือบ่อนขนาดเล็ก ประมาณหนึ่งถึงสองแห่ง

คาสิโนออนไลน์

ส่วนในประเทศไทยการเปิดสถานคาสิโนที่ถูกกฎหมายก็ไม่สามารถทำให้บ่อนเถื่อนหายไปจากสังคมได้ แต่จำนวนบ่อนผิดกฎหมายอาจจะลดลงไป จนอาจไม่มีความหมายเหมือนในปัจจุบันนี้ จากการได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเปิดบ่อนคาสิโนออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นทั้งที่เปิดแบบผิดกฎหมายหรือทั้งแบบถูกกฎหมาย คนที่ได้กำไรและได้รับผลประโยชน์มากที่สุด คือเจ้าของบ่อนและเหล่าเจ้ามือทั้งหลาย เพราะมีทั้งเงิน มีทั้งอำนาจ แบบนี้จึงทำให้คนส่วนใหญ่หันไปทำเรื่องที่ผิดมากกว่าจะสำนึกกลัวความผิดกลับยิ่งนิยมทำผิดกันมากขึ้น ทั้งที่กฎหมายบ้านเมืองก็ออกมาประกาศชัดเจนว่า ห้ามเล่นการพนันหรือห้ามเปิดบ่อนการพนัน แต่ยังคงมีคนฝ่าฝืนทั้งผู้เปิดบ่อนและผู้เล่นการพนัน มีจำนวนมากขึ้น

นอกจากนี้ไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นที่พยายามจะเล่นการพนัน เพราะชาวต่างชาติก็ได้พากันมาเล่นการพนันในแถวบ้านเรามากขึ้น จึงทำให้วงการพนันที่ผิดกฎหมายขยายวงกว้างขึ้นและได้รับการคุ้มครองที่ดีกว่าเดิม ไม่ชอบนิสัยเห็นแก่ได้ของตำรวจรวมถึงนักการเมืองที่ต้องการกระจายอำนาจ เพราะไม่รู้ว่าจะเอาเปรียบคนอื่นทำไม ทั้งที่ตนก็มีเยอะแล้ว โดยส่วนตัวเชื่อว่ายังมีอีกหลายพฤติกรรมที่ทำให้บุคคลเกิดการเรียนรู้และปฏิบัติตามกันมากขึ้น เพราะพฤติกรรมใดก็ตามที่ได้รับการเสริมแรงหรือได้รับการกระตุ้นจะมีแนวโน้มทำให้เกิดพฤติกรรมนั้นอีกซ้ำเดิม ตรงกันข้ามคือพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการเสริมหรือไม่ได้รับการกระตุ้นจะหายไปและหมดลงในที่สุด เพราะลักษณะการแสดงออกของพฤติกรรมเหล่านี้สามารถมีได้ทั้งด้านบวกและด้านลบ

TOP